عضویت ویژه

لطفا قوانین سایت را قبل از پرداخت مطالعه فرمایید

 • عضویت ویژه ۶ ماهه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  دانلود بایوس لپ تاپ
  دانلود بورد ویوو لپ تاپ
  دانلود شماتیک لپ تاپ
  دانلود ROM گرافیک
  دانلود ROM مانیتور
  دانلود Me-region
  دسنرسی به مقالات سطح متوسط(رایگان)
  دسترسی به مقالات سطح پیشرفته (رایگان)
 • 225.000 تومان
 • عضویت ویژه ۳ ماهه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  دانلود بایوس لپ تاپ
  دانلود بورد ویوو لپ تاپ
  دانلود شماتیک لپ تاپ
  دانلود ROM گرافیک
  دانلود ROM مانیتور
  دانلود Me-region
  دسنرسی به مقالات سطح متوسط(رایگان)
  دسترسی به مقالات سطح پیشرفته (رایگان)
 • 125.000 تومان
 • عضویت ویژه ۱ ماهه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  دانلود بایوس لپ تاپ
  دانلود بورد ویوو لپ تاپ
  دانلود شماتیک لپ تاپ
  دانلود ROM گرافیک
  دانلود ROM مانیتور
  دانلود Me-region
  دسنرسی به مقالات سطح متوسط(رایگان)
  دسترسی به مقالات سطح پیشرفته (رایگان)
 • 50.000 تومان
 • عضویت ویژه یک روزه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  دانلود بایوس لپ تاپ
  دسنرسی به مقالات سطح متوسط(رایگان)
  دسترسی به مقالات سطح پیشرفته (رایگان)
  .
  .
  .
  .
  .
 • 7.500 تومان